bli medlem

MEDLEM MEDLEM MEDLEM

Her kan du registrere deg som medlem i Drammen Amerikansk Fotballklubb.

Benytt skjemaet under til å registrere deg. Her kan du også legge inn flere familiemedlemmer.

Medlemskontingent vedtas ved årsmøtet, og er for 2020 kr 300,- pr. medlem pr. år.

meld deg ut av klubben

MEDLEMSKAP

FAMILIEMEDLEMSKAP

https://mi.nif.no/

Problemer? Her kan du se veiledningsvideoer;

søk Drammen Amerikansk Fotballklubb

Medlemsantall

Fakturering

Velkommen til Drammen Amerikansk Fotballklubb!

Hvordan søke om medlemskap

bonus stuff

INFORMASJON TIL MEDLEM

For å sikre at medlemmer er kjent med kostnadene for deltakelse i klubben og for å sikre en stabil og forutsigbar økonomi for klubben, må medlemmet (og evt foresatte) gjøre seg kjent med følgende informasjon:

KOSTNADER FINNER DU OGSÅ UNDER «BLI MEDLEM»

300,-    Medlemsavgift                                           (Utsendelse i januar)

1050,-  (kr. 850,- for de under 19 år)                   Lisens og forsikring Sendes ut av Norges Amerikanske Idretters Forbund

7000,- Treningsavgift i året                                   Utsendelse pr. måned

 

  • Ved innmelding betales medlemsavgift og treningsavgift for inneværende år. Treningsavgiften for kun andre halvår betales for nye medlemmer som melder seg inn etter 1. juli

  • Satsene for medlemsavgift fastsettes årlig av klubbens årsmøte, som også kan legge føringer for treningsavgiftens størrelse. Styret kan vedta endringer i treningsavgiftene, som i så fall kommuniseres på klubbens nettsider. Lisensavgiften fastsettes av Norges Amerikanske Idretters Forbund.

  • Det vil kunne gjelde ulike satser for treningsavgift på ulike alderstrinn. Spillere som deltar i høyere aldersgruppe betaler treningsavgift for det laveste alderstrinnet de har lov til å delta på.

  • Fakturaer som ikke blir betalt blir oversendt Kredinor som håndterer purringer og inkasso for klubben

  • Har du problemer med å betale treningsavgiften ber vi deg ta kontakt med klubben for å høre hvilke støtteordninger som finnes. Ta også en titt på www.paybacknorge.no

Utmelding fra klubben må skje skriftlig til styret@viftrolls.no, alternativt per vanlig post. Å slutte å møte opp på trening gjelder derfor ikke som utmelding. Ved utmelding betales medlemskontingent og treningsavgift til og med det året man melder seg ut. Utmeldingsdatoen er datoen utmelding er sendt.

  • Får du ikke svar innen en uke; vær vennlig å sende utmeldingen på nytt.

  • Treningsavgift må betales inntil medlemmet er utmeldt.

  • Dersom medlem ikke har tilgang på mail, kan utmelding sendes i brevs form til:

Vålerenga Amerikansk Fotball

PB 51 Vålerenga

0626 Oslo

Regelverk

Ethvert medlem er underlagt Norges Idrettsforbunds (NIF), Norges Amerikanske Idretters Forbunds (NAIFs) lover og bestemmelser. Merk at dette også inkluderer forbundenes anti-dopingbestemmelser. Klubben viser nulltoleranse for all bruk av dopingpreparater.