top of page

bli medlem

Medlemskap meldes inn via link under:

Link for medlemskap

Merk at hvis man ønsker familiemedlemskap så må man sende mail til styret.dafk@gmail.com
 

Medlemskap: 300 ,-
Familiemedlemskap: 600 ,-

bli Spiller

Det er 3 steg for å bli spiller:

1. Bli medlem

Link for medlemskap

2. Fyll ut treningskontrakt

Link til treningskontrakt

3. Kjøp lisens og forsikring

Link til lisens og forsikring

Ta gjerne kontakt med oss på styret.dafk@gmail.com hvis du opplever problemer med innmeldingen.

* Konkurranselisens junior (15-17 år)

** Ikke inkludert reisekostnader

bottom of page