top of page

Hedersbevisning

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og utdeles kun til medlemmer som har gjort en høyst ekstraordinær innsats for Drammen Amerikansk Fotballklubb. Æresmedlemmer nyter alle rettigheter, men er ikke forpliktet til å betale kontingent. 

Æresmedlemskap skal deles ut jubileumsår.

Hederspris

æresmedlem

1397990_10202817213174816_19098282287775

Roger Westbye

Æresmedlem 2020

Bakgrunn for tildeling:

Bla Bla Bla

Hederspris

1397990_10202817213174816_19098282287775

Roger Westbye

Æresmedlem 2020

bottom of page