top of page

Rent idrettslag

Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

 

Idrettslagets handlingsplan inkluderer bl.a følgende tiltak:

  1. Gjennomføre ren utøver

  2. Publiser informasjon på nettside/sosiale medier

  3. Henge opp rent IL-plakat i lokalene.

https://www.rentidrettslag.no/

RentIL.png
bottom of page