top of page

POINT AFTER TOUCHDOWN

I amerikansk fotball er point after touchdown (PAT), også ofte referert til som ekstrapoenget, et scoringsspill som følger etter et touchdown. Etter at et lag har scoret et touchdown ved å krysse motstanderens mållinje med ballen, har de muligheten til å forsøke em PAT for å legge til flere poeng til poengsummen. Hovedformålet med PAT er å gi en standardisert og relativt ubestridt måte å score etter et touchdown. Mens sparket er det vanligste alternativet, tilfører "2-point conversion" et element av strategi og spenning til spillet, ettersom lagene må bestemme om de skal spille det trygt for ett poeng eller ta en risiko for to poeng.
 

20180428-PMX_1565.jpg
Touchdown scoret

Etter at et lag har scorer en touchdown, tildeles de seks poeng. Et touchdown oppstår når en spiller bærer ballen over motstanderens mållinje, fanger en pasning i målsonen eller henter tilbake en løs ball i målsonen.


PAT-forsøk

Etter et touchdown har det scorende laget muligheten til å forsøke en PAT. Dette gjøres vanligvis ved å sparke ballen gjennom målstolpene, men det finnes et alternativ kjent som "2-point conversion".


Kicking the PAT

Ballen plasseres ved motstanderens 3-yardlinje, og sparkeren prøver å sparke den gjennom field goal stengene. Hvis det lykkes, tildeles laget ett poeng.


2-point conversion

I stedet for å sparke har det scorende laget muligheten til å forsøke en 2-point conversion. I en 2-point conversion stiller Offense seg ved motstanderens  3-yardlinje og prøver å fremme ballen over mållinjen ved å kjøre et løpe- eller kastespill. Hvis det lykkes, tildeles laget to poeng.


Unnlatelse av å konvertere

Hvis laget som forsøker PAT ikke klarer å score, enten ved å bomme på sparket eller unnlate å nå målsonen i et to-punkts konverteringsforsøk, tildeles ingen poeng for PAT.


Forsvarsscore

En sjelden gang kan forsvaret score poeng på et PAT-forsøk. Hvis det defensive laget får ballen i besittelse under et PAT-forsøk og returnerer den til motstanderens endesone, tildeles de to poeng. Dette er kjent som en defensiv topunktskonvertering.

bottom of page