visjon 2025

Skriv skriv skriv

  • En klubb for morgendagens ungdommer

  • En klubb for personlig utvikling

  • En seniorgruppe som er forbilder for junior

  • En klubb for gode holdninger og et sunt fotballhjerte

  • En klubb med stødig og god økonomi

Strategi 

  • blablabla 1

  • Årlig 10% økning av medlemsantall

  • blabla 3

en klubb for morgendagens ungdommer

For å kunne være en klubb for morgendagens ungdommer, så har klubben en visjon at en gang i fremtiden ha et eget sted for trening, kamp, sosiale aktiviteter og tilholdssted. Et sted vi kan dyrke sporten, samhold og engasjement. Et sted hvor klubben kan gro og vokse seg fram til å bli et like godt alternativ til unge, som de andre store idrettsgrener i Drammen. Dette er vår største utfordring og noe styret ønsker å jobbe for. Det er en lang vei å gå, men vi har begynt.

en klubb for utvikling

Det å undervise, kurse og utvikle trenere, dommere og spillere er alfa omega for en klubb. Dette er en av støttepilarene til klubbens overlevelse. Det er til klubbens beste at flere engasjerer seg og er med å bygge klubben. 

en seniorgruppe som er forbilder for junior

Viktig for junior spillere og ha gode forbilder i både trenere, foreldre og senior spillere. Forbilder som gjennom sitt eksempel viser toleranse, tålmodighet, disiplin, respekt, forståelse, lytter og tørr å by på seg selv. Det og ta vare på ungdommen er viktig, de er morgendagens helter i Warriors drakta.

En klubb for gode holdninger og et sunt fotballhjerte

Holdninger er smittsomme, er din verdt å få? 

Viktig tenke over. En klubb med negativitet, baksnakking og egoistiske holdninger vil ikke klare å eksistere i det lange løp. Viktig at alle medlemmer, spillere, trener og foreldre er med på å skape en trygg klubb med et godt miljø og gode holdninger. 

Det å være stolt av idretten vi driver med er bra, men like viktig å vise respekt for andre idretter. Vi må respekter andres ønsker og interesser for å få en gjensidig respekt for hva vi står får. 

Et sunt fotballhjerte er å brenne for idretten, inviterer andre til å bli med å prøve, stå opp for sporten vi driver med, og er ikke flau over å holde på med det. Selv om venner, familie eller kollegaer mener og tror noe annet.

en klubb med stødig og god økonomi

Det å ha langsiktige mål og visjoner er viktig, derfor må en den økonomiske biten være på plass. For at vi skal kunne nå våre visjoner og mål så må klubben spare penger for å kunne investere i framtiden. Skal vi ha noe «eget» treningssted med kunstgress og klubbhus, så bør vi begynne å spare. 

Klubben ønsker engasjere/ansette en hovedtrener og daglig leder det koster også penger. Og til det trenger vi å finne samarbeidspartnere for å kunne hjelpe oss fremover, dette er en av oppgavene for styret, men vel så viktig så er det alles ansvar og hjelp til med å finne muligheter til å øke inntektene på.