top of page

visjon 2025

Siden 2010 har Drammen Amerikansk Fotballklubb hatt sine opp- og nedturer. Vi har sett et seniorlag i førstedivisjon et år til et seniorlag som ikke stilte til seriespill to år etter. Vi har sett et juniorlag i NM sluttspill til et juniorlag som ikke stilte til seriespill de tre neste årene. Det vi ønsker er å være en bærekraftig klubb og spre gleden og lærdommen man får ved å spille amerikansk fotball. Dette krever at vi strategisk utvikler klubben i riktig retning. Nå ser vi mot fremtiden og setter vår visjon for 2025. Våre visjoner for klubben er å være:

  • En klubb for morgendagens ungdom

  • En klubb for personlig utvikling

  • En klubb for gode holdninger

  • En klubb for alle

Vår strategi for å oppnå dette er som følger:​

  • Årlig økning av antall medlemmer med 30% 

  • Utvikle trenere og dommere

  • Etablere en stødig og god økonomi

  • Forbedre treningsmuligheter

  • Gjennomføre sosial aktivitetsplan

17847713725338868.jpg
36044128_611942995842817_834053231793196

en klubb for morgendagens ungdommer

Vi skal investere våre ressurser i morgendagens ungdom. Hovedfokus og majoriteten av våre ressurser vil gå til juniorlag. Det er her vi sår frøene for fremtidens høsting. Vi ønsker å skape et miljø i Drammen rundt Amerikansk Fotball som går utenfor fotballbanen. Det skal være en velkommen atmosfære og en fryd å bli med i Drammen Amerikansk Fotballklubb. Økt antall sosiale arrangementer og forbedring av treningsmuligheter vil gjøre klubben til en klubb for morgendagens ungdom.

en klubb for personlig utvikling

For utenom det å utvikle deg fysisk ønsker vi å utvikle deg på andre måter. Amerikansk fotball er mer bare en sport og kan legge grunnlaget for din personlige utvikling. Fra amerikansk fotball kan man ta lærdom som å lede, ta ansvar og være selvstendig. Man kan lære å overkomme motstand og bli satt i situasjoner som gir mestringsfølelse. Vi fokuserer på å motivere og inspirere våre spillere til å nå nye høyder. Vi ønsker å utvikle deg på et individuelt nivå. Vi sier at det heter “Individuell innsats for felles mål”.

27657113_10154927475481642_4068522803829
20.jpg

En Klubb for gode holdninger

Våre verdier setter standarden for vår klubbvirksomhet. Vi ønsker å være en klubb hvor medlemmene føler seg trygge og inkludert, samt at de også tar ansvar og skaper fellesskap innad i klubben. Våre seniorspillere skal være forbilder for våre juniorspillere og skal reflektere de verdiene vi setter som en klubb. Verdier som innebærer atferd, disiplin, respekt og samhold. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha god sportsånd både av og på banen, og klubben ønsker å spre positivitet og glede i hverdagen.

En klubb for alle

Vi ønsker alle velkommen i Drammen Amerikansk Fotballklubb. Våre medlemmer er det viktigste for oss. Vi vil at du skal være stolt og føle eierskap i klubben. Våre nåværende og tidligere medlemmer skal kunne komme til oss å føle seg hjemme. Vi skal være inkluderende og åpne for alle. Det er dere som gjør oss til hva vi er og vi ønsker å være en del av din ekstenderte familie.

11707812_570248563112898_639027124155574
bottom of page