Styret

Mathias Sandli

Styreleder

Finn Arne Eriksen

Styremedlem

Robin Kathrud

Varamedlem

Roger Westbye

Nestleder

Nils Erling Larsen

Styremedlem

Per-Magnus Solberg

Styremedlem

Roger Kleivdal

Varamedlem